T-shape w Performance Marketingu: Trzy Kluczowe Sylwetki

Oskar Maciejek
Tech Lead & Data Solutions Architect
Performance Marketing
Feb 17, 2024

  Performance marketing w internecie to dziedzina wymagająca nie tylko specjalistycznej wiedzy w swoim głównym obszarze działania, ale także zrozumienia i umiejętności w zakresach pokrewnych. Model “T-shape” idealnie oddaje ten wymóg, prezentując specjalistów, którzy posiadają głęboką wiedzę w jednym obszarze (pionowa część literki "T"), a jednocześnie są kompetentni w wielu innych, powiązanych dziedzinach (pozioma część literki "T"). W kontekście performance marketingu, możemy wyróżnić trzy główne obszary tj. pozyskiwanie ruchu, analiza danych, oraz zagadnienia techniczne. Każda z tych obszarów to unikalne umiejętności oraz wiedza, która pozwala na lepsze zrozumienie i współpracę w ramach działań marketingowych w celu osiągania dobrych wyników biznesowych. W tym artykule poznasz 3 sylwetki oparte na tych obszarach

  Ekspert od Pozyskiwania Ruchu z Umiejętnościami Analitycznymi i Technicznymi

  Główny obszar: Pozyskiwanie ruchu
  Kompetencje wspomagające: Analiza danych, Technikalia

  Ten typ specjalisty skupia się na strategiach i technikach pozyskiwania ruchu na stronę internetową, wykorzystując narzędzia takie jak Google Ads, Facebook Ads, SEO oraz email marketing. Osoba ta ma za zadanie przyciągnąć jak największą liczbę potencjalnych klientów, jednocześnie dbając o jakość i efektywność tych działań.

  Dodatkowo, wiedza analityczna pozwala na głębszą interpretację wyników kampanii i optymalizację działań w celu zwiększenia ROI. Zrozumienie aspektów technicznych, takich jak działanie strony internetowej czy zarządzanie skryptami, jest niezbędne do efektywnego wdrażania i monitorowania kampanii reklamowych.

  Analityk danych z umiejętnościami technicznymi i znajomością technik pozyskiwania ruchu

  Główny obszar: Analiza danych
  Kompetencje wspomagające: Technikalia, pozyskiwanie ruchu

  Głównym polem działania tej persony jest zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych z różnych źródeł korzystając tutaj z narzędzi takich jak Google Analytics 4, Looker Studio, czy Google BigQuery. Analityk danych wykorzystuje te informacje i narzędzia do tworzenia raportów, segmentacji użytkowników oraz planowania strategii marketingowych opartych na danych.

  Dodatkowo, znajomość przygotowania technicznego pozwala na lepsze zrozumienie infrastruktury zbierania danych, co jest kluczowe przy audytach analitycznych i optymalizacji działań marketingowych. Wiedza o metodach pozyskiwania ruchu jest niezbędna do interpretacji danych dotyczących skuteczności różnych kanałów i kampanii reklamowych, co pozwala na osiąganie lepszych wyników biznesowych.

  Specjalista od zagadnień technicznych z zacięciem analitycznym i wiedzą o pozyskiwaniu ruchu

  Główny obszar: Technikalia
  Kompetencje wspomagające: Analiza danych, pozyskiwanie ruchu

  Osoba ta specjalizuje się w technicznym przygotowaniu platform i narzędzi używanych w kampaniach marketingowych, w tym w implementacji i zarządzaniu skryptami za pomocą Google Tag Manager, audycie warstwy danych oraz zarządzaniu zgodami użytkowników. Nieraz może to być nawet programista, który odpowiada za ścisłą współpracę z działem marketingu i analiz. Dzięki głębokiej wiedzy technicznej jest w stanie skutecznie przygotować narzędzia analityczne i marketingowe do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych o użytkownikach.

  Dodatkowo, posiadając umiejętności analityczne, taka osoba potrafi interpretować zebrane dane, co pomaga w optymalizacji kampanii i zwiększaniu ich efektywności. Wiedza o pozyskiwaniu ruchu umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań użytkowników oraz potrzeb zespołu odpowiedzialnego za marketing, co przekłada się na bardziej precyzyjne i efektywne działania marketingowe.

  Podsumowanie

  Model T-shape w performance marketingu podkreśla znaczenie posiadania głębokiej wiedzy specjalistycznej wraz z umiejętnościami i wiedzą z szerokiego zakresu dziedzin pokrewnych. Dzięki temu podejściu, specjaliści są w stanie lepiej współpracować, rozumieć i optymalizować działania marketingowe, co przekłada się na wyższą efektywność i lepsze wyniki kampanii. Każda z prezentowanych sylwetek wnosi unikalną wartość do zespołu marketingowego, tworząc synergiczny i kompleksowe podejście do działań w internecie.

  Chcesz odkryć swoją ścieżkę i zdobyć wiedzę z performance marketingu? Sprawdź nasz kurs online, który pokrywa wszystkie wyżej wymienione obszary.


  Rate article

  Rates: 0 Avarage rate: 0